HENGELLISYYS VAIKUTTAA  TERVEYTEEN JA SAIRAUSKOKEMUKSEEN  – JA TOISINPÄIN 

Tänä päivänä uskonnollisuus muuttaa muotoaan ja nuoret kuvailevat itseään enenevissä määrin ennemmin hengellisiksi kuin uskonnollisiksi. Hengellisyydestä haetaan ennemmin sisäistä kuin etäistä Jumalaa, haavoittuvuutta ja parantumista ennemmin kuin syntisyyttä sekä mysteeriä ja kokemusta ennemmin kuin saarnaa. Elämää myös halutaan elää hetkessä eikä vasta taivaassa.

Hengellisyys voidaan määritellä pyhän etsimiseksi. Pyhä kuvaa jotain ei-arkista ja syvän kunnioituksen kohdetta. Uskonnollisuus taas voidaan nähdä laajempana sosiaalisena ja institutionaalisena kontekstina, jossa pyhän etsintää tehdään. Yleinen ajatus on, että ihminen voi olla hengellinen ilman uskontoa, mutta uskonnollinen henkilö on aina myös hengellinen. Tämän vuoksi puhuessani hengellisyydestä puhun samalla myös uskonnollisuudesta.

Hengellisyyttä on hyvä ylläpitää, koska tutkimusten mukaan hengellisyys voi edistää terveyttä esimerkiksi positiivisten coping-menetelmien, yhteisöllisyyden, tuen ja positiivisten uskomusten avulla. Hengellisillä ihmisillä on tutkittu olevan vähemmän  masennusta, posttraumaattista stressiä, arjen stressiä, syömishäiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä. Lisäksi osallisuudella on iso merkitys terveydelle: Israelin keski-ikäisten ja ikääntyneiden juutalaisiksi itsensä lukevien aikuisten keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että hengellinen osallisuus edisti aikuisten hyvinvointia.

Tutkimukset myös osoittavat, että muun muassa hengellisyyteen liittyvät negatiiviset coping-menetelmät ja uskomukset sekä henkilökohtaiset hengelliset kamppailut voivat olla haitaksi terveydelle. Yksi esimerkki negatiivisesta coping-menetelmästä on liiallinen luottaminen rukoilun voimaan ja muusta hoidosta kieltäytyminen. Myös hengellisyyteen liittyvät ajatukset syy-seuraus –suhteesta ja erilaiset ohjeistukset voivat johtaa negatiivisiin seuraamuksiin. Henkilö voi esimerkiksi haluta kuolemaa, jotta voi olla Jumalan kanssa. Psykoottisilla henkilöillä hengellisyys voi ns. ’lyödä pökköä pesään’. On myös tutkittu, että hengellisyys voi pitkittää suruaikaa ja siitä selviytymistä.

Hengellisen kamppailun, hengellisyyden tasosta riippumatta, on tutkittu aiheuttavan psykologista stressiä ja sen myötä muun muassa masennusta ja ahdistusta. Hengellinen kamppailu voidaan jakaa kolmeen osaan: Divine kuvaa kamppailua henkilön ja Jumalan välillä, johon voi liittyä viha Jumalaa kohtaan. Interpersonal viittaa taas ristiriitoihin ja vaikeuksiin yhteisön kanssa. Intrapsychic kuvaa henkilökohtaista kamppailua, johon voi liittyä muun muassa syyllisyyden ja epäilyn tunteita. Hengellisen kamppailun vaikutukset on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan esimerkiksi musliminuorten elämästä Suomessa, jossa koulussa seksuaalisuudesta opetetaan toista ja kotona toista. Tästä aiheesta olen kirjoittanut aiemmin: https://alakarppa.com/2016/10/20/muslimilapset-ja-nuoret-elavat-ristiriitaisten-seksuaaliopetusten-keskella-seksuaalikasvattajalla-tarkea-rooli/

Hengellisyyden positiivisten ja negatiivisten vaikutusten lisäksi on hyvä huomioida myös terveysongelmien vaikutus ihmisen hengellisyyteen. Saudi-Arabian pakko-oirehäiriöiden kanssa kamppailevien musliminaisten keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa naiset kertoivat, että sairauden vaikutusta hengellisyydelle on vaikea hyväksyä: sekä henkilökohtainen jumalasuhde että mahdollisuus osallistua uskonnon ympärillä pyörivän yhteiskunnan rytmiin häiriytyivät. Tämä voi mahdollisesti johtaa hengelliseen kamppailuun.

Selman et al. on tiivistänyt hengellisyyden ja yksilön sairauskokemuksen seuraavaan kuvioon. Siinä jokainen teema on yhteydessä sairauskokemuksen kanssa kumpaankin suuntaan. Esimerkiksi suhde hengelliseen yhteisöön voi vaikuttaa sairauskokemukseen sieltä saatavan tuen kautta. Myös teemat vaikuttavat toinen toisiinsa: esimerkiksi hengelliset resurssit vaikuttavat näkemykseen elämästä. Kyseessä on siis verkko, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen:

selman

Koska hengellisyys voi olla hyvin suuressa roolissa ihmisen elämässä, sen on oltava läsnä myös terveyden edistämisessä. Hengellisyysanamneesi aiheena seuraavassa tekstissä…

Al-Solaim, Lamis & Loewenthal, Kate Miriam (2011): Religion and obsessive-compulsive disorder (OCD) among young Muslim women in Saudi Arabia. Mental Health, Religion & Culture. Vol. 14, No. 2, 169–182.

Da Silva et al. (2015): The Influence of Religiosity/Spirituality on Mental Health. International Archives of Medicine. Vol. 8 No. 116.

Lee, Sherman A. et al. (2013): When religion makes grief worse: negative religious coping as associated with maladaptive emotional responding patterns. Mental Health, Religion & Culture, Vol. 16, No. 3, 291–305.

Levin, Jeff (2012): Religion and Mental Health Among Israeli Jews: Findings from the SHARE-Israel Study. Soc Indic Res 113:769–784.

Mikkola, Teija (2006): Jäsenyyden rajalla – Mikä kirkossa vieraannuttaa? Mikä vetoaa? Teoksessa Mikkola, Teija, Niemelä, Kati ja Petterson, Juha (toim.) Urbaani usko. Nuoret aikuiset, usko ja kirkko. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 96. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 23-42.

Pargament et al. (2006): Spirituality: A pathway to posttraumatic growth or decline? Teoksessa Handbook of posttraumatic growth. Calhoun, Lawrence G. & Tedeschi, Richard G. (toim.). LEA Publishers: London.

Selman, Lucy et al. (2011): The Measurement of Spirituality in Palliative Care and the Content of Tools Validated Cross-Culturally: A Systematic Review. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 41, Issue 4, Pages 728–753.

Weber, Samuel R. & Pargament, Kenneth I. (2014): The role of religion and spirituality on mental health. Current Opinion in Psychiatry, Vol.27(5), p.358-363.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s