Tutkimus

Uskontotieteen tohtorikoulutettava 2016-

Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee kulttuurisen identiteetin sekä seksuaalisuuden kulttuurista tulkintaa ja säätelyä. Käsittelen näitä teemoja tyttöjen sukuelinten silpomisen tematiikan kautta.

Parhaillaan tutkin nuorten 18-29-vuotiaiden Suomessa asuvien somalien tietoa ja asenteita tyttöjen sukuelinten silpomiseen sekä sen taustamotiiveihin liittyen.

Tutkimukseni myötä olen perehtynyt erityisesti tutkimusetiikkaan, sensitiivisten aiheiden tutkimiseen, islamin uskontoon, somalikulttuuriin, tyttöjen sukuelinten silpomiseen, seksuaalikasvatuksen haasteisiin sekä neitsyys, häveliäisyyskulttuuri, maine ja kunnia -teemoihin.

Olen saanut opintojeni ja väitöskirjatutkimukseni kautta asiantuntemusta, joka on vienyt minua puhumaan aiheista sote- ja koulutusalojen opiskelijoille ja ammattilaisille. Lisäksi olen kirjoittanut asiantuntemukseeni liittyviä julkaisuja.

Lue lisää esiintymisistä ja julkaisuista CV-osiosta.